منابع رسانه‌ای هند: نیروهای امنیتی نامه‌ای واصله به سفارت رژیم صهیونیستی پیدا کردند که حاوی پیامی با ذکر نام قاسم سلیمانی بوده است!