نقشه مناطق تحت کنترل داعش طی ۳ سال گذشته

فرماندهی عملیات “قادمون یا نینوا” (نینوا می آییم) روز چهارشنبه نقشه ای را از مناطق تحت کنترل داعش طی ۳ سال گذشته منتشر کرد.

گروه تروریستی داعش حدود ۳ سال قبل، یک سوم عراق را به اشغال خود درآورد، اما اکنون بیشتر این مناطق از دست داعش پاکسازی شده است.

فرماندهی عملیات “قادمون یا نینوا” (نینوا می آییم) روز چهارشنبه نقشه ای را از مناطق تحت کنترل داعش طی ۳ سال گذشته منتشر کرد.

سمت چپ این نقشه مربوط به سال ۲۰۱۴ است که در آن زمان حدود یک سوم عراق تحت اشغال داعش قرار داشت.

اما با توجه به نقشه سال ۲۰۱۷، اکنون فقط مناطق بسیار کمی در نینوا، الانبار و کرکوک تحت کنترل داعش است.

منبع: