کانال سردار عاشورایی لشکر فاطمیون شهید علیرضا توسلی (ابوحامد)

ابوحامد و مسیرمقدس او را بیشتر بشناسیم…

ابوحامد در شجاعت و مدیریت و خضوع و خشوع و عشق و ایثار و مهربانی و فداکاری و ساده زیستی به مولایش علی(علیه السلام) اقتدا می کرد

او نمونه ای از یک انسان وارسته بود و اگر شهید نمی شد باید به عدالت خداوند شک می کردیم

آنها که ابوحامد را نمی شناسند و مدام می گویند چرا فاطمیون در سوریه می جنگد و در افغانستان نمی جنگند باید بدانند که ابوحامد قبل از جنگ در سوریه در افغانستان و ایران نیز میدان نبرد را تجربه کرده بود

او یکی از فرماندهان ارشد در سالهای جهاد افغانستان بود و بعدها در هشت سال دفاع مقدس ایران نیز حضور فعال داشت

برای ابوحامد و امثال او، مرزهای جغرافیایی معنایی ندارند و آنچه مطرح است، مرزهای عقیدتی است و نه هیچ چیز دیگر…

اگر روزی داعش در افغانستان بخواهد علیه شیعه مظلوم قد علم کند، مطمئن باشید که دلاوران فاطمیون در خط مقدم خواهند بود

وقتی ناقوسهای جنگ به صدا در می آیند، مرد را از نامرد باز شناسید

اگر روزی در افغانستان آتش جنگ در بگیرد، باز خواهید دید که چه کسانی در راه دفاع از ناموس و خاک وطن جانفشانی می کنند

مطمئن باشید آن روز این روشنفکرانی که امروز فاطمیون را نقد می کنند، هر کدام به کشوری می گریزند تا جانشان را نجات دهند

اما دلاورمردان فاطمیون هر جا پای داعش در میان باشد، حضور خواهند داشت و از جنازه های این ددمنشان کوه خواهند ساخت

لینک کانال رسمی سردار شهیدعلیرضا توسلی(ابوحامد) فرمانده و بنیانگذار لشکرفاطمیون:

کانال شهید علیرضا توسلی