روسیه قادر است تمامی نیروی دریایی آمریکایی را بدون شلیک حتی یک گلوله مختل کند

روسیه با انتشار یک ویدئو تبلیغاتی اعلام کرده قادر است از طریق سیگنال‌های الکترونیکی مختل کننده قدرتمند بدون شلیک حتی یک گلوله، تمامی نیروی دریایی آمریکا را مختل کند.

به گزارش اخبار جهادی روسیه در یک ویدئو تبلیغاتی مدعی شده است که سیگنال های الکترونیکی مختل کننده قدرتمند روسیه قابلیت مختل کردن بزرگترین نیروی دریایی جهان را دارد و می‌تواند به طور کامل کارایی تمامی هواپیما، کشتی‌‌ها یا موشک‌ها را از بین ببرد.

روزنامه انگلیسی «میرور» گزارش کرد، روسیه مدعی شده است که قادر است بدون شلیک حتی یک گلوله تمامی نیروی دریایی آمریکا را از بین ببرد.

در این ویدئو نشان داده می‌شود که روسیه قادر است با استفاده از سیگنال‌های الکترونیکی مختل کننده، بزرگترین نیروی دریایی جهان را ناتوان کند.

سیگنال‌های الکترونیکی مختل کننده در واقع در جنگ الکترونیک مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای ایجاد اختلال در تجهیزات الکترونیکی نظامی است.

در ادامه این ویدئو، تأکید شده است که روسیه قبلاً و حدود سه سال پیش در دریای سیاه، از فناوری سیگنال‌های الکترونیکی مختل‌ کننده برای یک ناوشکن آمریکایی استفاده کرده است و آن را از کار انداخته است.

خبرگزاری روسی «وستی» گزارش کرده است: «در جنگ‌های مدرن، جنگ الکترونیک، یک عنصر کلیدی است. شما برای پیروزی به تسلیحات گرانقیمت نیاز ندارید، سیگنال‌های الکترونیکی رادیویی قدرتمند کافی است. تسلیحات الکترونیکی روسیه کاملاً عملکرد تجهیزات الکترونیکی آمریکا که بر روی موشک‌ها، هواپیماها و کشتی‌ها نصب شده است را مختل می‌کند».

این ویدئو اشاره می‌کند که ارتش جنگ الکترونیک روسیه می‌تواند هرگونه هدف از سامانه موشکی و رادار گرفته تا ماهواره را کشف و خنثی کند.

در یک ویدئو دیگر آمده است که امروزه برای پیروزی به مهمات نیاز نیست و به دستگاه متراکم کوچکی با نام شاعرانه «لسوچک» (Lesochek) اشاره می‌کند که قابلیت از بین بردن کانال‌های ارتباطی دشمن را دارد.

میرور گزارش کرد که این گزارش در حالی منتشر شده است که تنش‌ها میان روسیه و آمریکا افزایش یافته است.

 منبع:فارس