نجات معجزه آسای سه خبرنگار از عملیات انتحاری داعش

خبرنگاران به طرز معجزه آسایی از این انفجار جان سالم به در بردند.

یک تیم تولید خبر سه نفره از خبرگزاری اسکای نیوز که از یک خبرنگار ارشد به نام استوارت رامسی و دستیارانش تشکیل شده بود، در فاصله کمی از نیروهای داعش در موصل عراق به صورت پنهانی در حال تهیه گزارش بودند که با انفجار ناگهانی یک کامیون حامل بمب غافلگیر شدند، اما به شکل معجزه آسایی جان سالم به در بردند.
استوارت رامسی می‌گوید: درست بعد از انفجار، زمانی که خواستیم از آن صحنه مرگبار فرار کنیم، متوجه شدیم از جیپ زرهی ما که در نزدیکی کامیون انتحاری داعش پارک شده بود، چیزی جز یک لاشه سوخته باقی نمانده و در همان لحظه هلیکوپتر داعشی‌ها پرواز کنان در آسمان آمد و خیابان‌ها را به رگبار بست و ما دوباره پنهان شدیم تا آب‌ها از آسیاب بیفتد تا بتوانیم یک راه خروج از مهلکه پیدا کنیم.
نجات معجزه آسای سه خبرنگار از عملیات انتحاری داعش
نجات معجزه آسای سه خبرنگار از عملیات انتحاری داعش
نجات معجزه آسای سه خبرنگار از عملیات انتحاری داعش
منبع:باشگاه خبرنگاران