تصاویر خودروی منفجر شده در یک پست بازرسی امنیتی زینبیه

انفجار یک خودروی بمب گذاری شده، در حومه زینبیه، دستکم هشت شهید بر جای گذاشت …

 

photo_2016-04-25_13-03-24 photo_2016-04-25_13-03-27

photo_2016-04-25_13-13-06