فهرست : سودان

0

خبرها از شهرهای مختلف سودان حاکیست اعتراص مردم به وضعیت بد اقتصادی ادامه دارد و مردم خواهان کناره گیری رئیس جمهور از قدرت هستند.  اخبار جهادی، خبرها از کشور سودان حاکیست، مردم از یک ماه قبل در اعتراض به وضعیت گرانی و معیشتی به خیابان‌ها آمده‌اند و تظاهرات‌های گسترده‌ای را در شهرهای مختلف برگزار کرده‌اند.براساس آخرین اخبار به دست آمده، افزایش قیمت نان و غلات، کاهش ارزش پول ملی و تورم شدید از دلایل اصلی اعتراض‌های مردمی در سودان است و در روزهای گذشته شعارها بیشتر علیه عمرالبشیر رئیس جمهور سودان بوده و تندتر شده است.…