اعضای یک گروه مسلح خود را تسلیم نیروهای دولتی سوریه کردند + تصاویر

اعضای یک گروه مسلح وابسته به عملیات موسوم به سپر فرات در شمال حلب خود و سلاح ها و خودروهایشان را تسلیم نیروهای ارتش سوریه کردند.

به گزارش اخبار جهادی یکی از افراد مسلح به نام «ابوالخیر» فرمانده بخش شمالی حلب در عملیات سپر فرات اعلام کرد ما از جمله افراد مسلح در عملیات سپر فرات بودیم که خود را تسلیم و به آغوش وطن و مردم کشور بازگشتیم.

وی اقدامات ترکیه را طرح این کشور برای اشغال سوریه ذکر کرد و افزود ما برده و مطیع ترکیه ای‌ها نیستیم.

«جدعان محمد جاسم» مشهور به ابوحاتم از فرماندهان نظامی این گروه نیز گفت: ما به آغوش وطن بازگشته‌ایم و از همه افراد مسلح در کشور می‌خواهیم به مسیر صحیح بازگردند و از توطئه‌ها برای تجزیه و تخریب کشور تبعیت نکنند.

………….