انگلیسی‌های داعشی در عراق و سوریه چه می‌کنند؟

حدود ۳۰۰ انگلیسی درجمع تروریست های داعش در عراق و سوریه می جنگند.
 به گزارش اخبار جهادی روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف درگزارشی با اشاره به بازداشت یک شهروند انگلیسی درترکیه که برای داعش می جنگید، نوشت اکثر انگلیسی های وابسته به داعش، عناصر جنگجو نیستند، بلکه مسئولان اطلاع رسانی و تبلیغاتی داعش هستند و سمت های عالی را دراین گروه برعهده دارند.
این فرد بازداشت  شده گفت که درسال ۲۰۱۵ تصمیم گرفت برای پیوستن به داعش به سوریه برود، اما اکنون به این نتیجه رسیده است که زندگی با عناصر این گروه، به زندان شباهت دارد.
این فرد هنوز دربازداشت مسئولان ترکیه است ودرصورت تحویل به مسئولان انگلیسی، به مجازات حبس ابد محکوم خواهد شد.
به نوشته دیلی تلگراف، از سال ۲۰۱۵ ، حدود ۸۵۰ تا ۱۰۰۰ انگلیسی به گروه تروریستی داعش پیوسته اند که نیمی ازآنان به انگلیس بازگشته و ده نفر از آنان درجنگ کشته شده اند.
منبع:العالم